Ongecategoriseerd

Privacyverklaring Zorgdidact V.O.F.

 

1. Identiteit van de onderneming

Zorgdidact V.O.F. is een training- en opleidingsbureau. Zorgdidact V.O.F. verzorgt (opfris)cursussen en (na)scholingen aan particulieren en zorgorganisaties. Daarnaast beschikt Zorgdidact V.O.F. over een webshop waar het mogelijk is om oefenmaterialen (waaronder poppen) en anatomische modellen te bestellen.

 

2. Contactgegevens

Zorgdidact V.O.F.

Post- en bezoekadres                                                   

Ommelseweg 55, lokaal 16

5721 WT Asten

0493-383990

06-57848351

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.zorgdidact.nl

 

3. Het doel of doelen voor verzameling persoonsgegevens

Zorgdidact V.O.F. verwerkt ten behoeve van haar administratie gegevens van cursisten en zorgorganisaties. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbare natuurlijke persoon. Zorgdidact V.O.F. vraagt zorgorganisaties en cursisten om de volgende persoonsgegevens:

3.1. Cursus gecertificeerd door Zorgdidact V.O.F.

Triage in de huisartsenpraktijk, Medisch- en verpleegtechnische handelingen, Scholing wondzorg en zwachtelen, Opfris/herintrederscursus Doktersassistent

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Adres, postcode en woonplaats
 4. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 5. E-mailadres
 6. Handtekening 

3.2. Cursus gecertificeerd door Stichting Het Nederlandse Rode Kruis

(herhalings)cursus EHBO Europees certificaat, EHBO Uitgebreid, EHBO basis, EHBO Levensreddend handelen, EHBK, BLS/AED, PBLS/AED

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geslacht
 4. Nationaliteit
 5. Pasfoto
 6. Adres, postcode en woonplaats
 7. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 8. E-mailadres
 9. Handtekening

3.3. Cursus gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)

(herhalings)cursus PBLS/AED, BLS/AED

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Nationaliteit
 4. E-mailadres
 5. Handtekening

3.4. Bij een cursus gecertificeerd door Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training & Advies (NIKTA)

Cursus Acute zorg, Bedrijfshulpverlening, Acute zorg bij alcohol en drugs, Acute zorg voor de kraamzorg

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Adres, postcode en woonplaats
 5. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 6. E-mailadres
 7. Handtekening

3.5. Bij het volgen van een cursus voor code 95

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Geslacht
 5. Nationaliteit
 6. Burgerservicenummer
 7. Adres, postcode en woonplaats
 8. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 9. E-mailadres
 10. Handtekening

3.6. Bij het volgen van een cursus gecertificeerd door LSSO

Opleiding Medisch Secretaresse I en II, cursus Anatomie, Fysiologie & Pathologie

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Geslacht
 5. Nationaliteit
 6. Adres, postcode en woonplaats
 7. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 8. E-mailadres

3.7. Begeleidingstrajecten

Opleiding Verzorgende IG gecertificeerd door Nationale Handelsacademie (NHA)

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Geslacht
 5. Nationaliteit
 6. Burgerservicenummer
 7. Pasfoto
 8. Adres, postcode en woonplaats
 9. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 10. E-mailadres
 11. Studentennummer
 12. Handtekening

3.8. Webshop

Bestellen van oefenmaterialen en/of anatomische modellen

 1. Bedrijfsnaam
 2. Naam contactpersoon (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 3. Adres, postcode en woonplaats t.b.v. levering en facturering
 4. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 5. E-mailadres

Bovengenoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor correspondentie tussen cursist, zorgorganisaties, instructeurs en Zorgdidact V.O.F. De geboortedatum en Burgerservicenummer worden gebruikt ten behoeve van beheer en voortgang van studieresultaten. Zorgdidact V.O.F. vraagt niet meer persoonsgegevens dan voor de eigen administratie noodzakelijk is. Zorgdidact V.O.F. vraagt haar cursisten om de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat zij eventuele toekomstige wijzigingen op het gebied van privacy op de hoogte zijn.

4. Ontvanger persoonsgegevens

4.1. Intern

De persoonsgegevens worden intern ontvangen door de eigenaren en administratief medewerker van Zorgdidact V.O.F. ten behoeve van haar cursistenadministratie en bestelling van producten uit de webshop van Zorgdidact V.O.F. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

4.1.1. Cursistenadministratie

 1. Naam (geboortenaam , evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Geslacht
 5. Nationaliteit
 6. Burgerservicenummer
 7. Pasfoto
 8. Adres, postcode en woonplaats
 9. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 10. E-mailadres
 11. Handtekening

4.1.2. Bestelling van producten uit webshop Zorgdidact V.O.F.

 1. Bedrijfsnaam
 2. Naam contactpersoon (geboortenaam , evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 3. Adres, postcode en woonplaats t.b.v. levering en facturering
 4. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 5. E-mailadres

4.1.3. Certificering en aanwezigheidsadministratie

De persoonsgegevens worden intern ontvangen door instructeurs ten behoeve van certificering en aanwezigheidsregistratie. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geslacht
 4. Nationaliteit
 5. Adres, postcode en woonplaats
 6. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 7. E-mailadres
 8. Handtekening

4.2. Extern

Daarnaast worden zij (na toestemming van de cursist) gedeeld met externen ten behoeve van certificering van diverse cursussen, waaronder Stichting Het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training & Advies (NIKTA), het CBR en Examenbureau LSSO. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

4.2.1. Stichting Het Nederlandse Rode Kruis

(herhalings)cursus EHBO Europees certificaat, EHBO Uitgebreid, EHBO basis, EHBO Levensreddend handelen, EHBK, BLS/AED, PBLS/AED)

 1. Naam (geboortenaam , evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geslacht
 4. Nationaliteit
 5. Pasfoto
 6. Adres, postcode en woonplaats
 7. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 8. E-mailadres
 9. Handtekening

4.2.2. Nederlandse Reanimatieraad (NRR)

(herhalings)cursus PBLS/AED, BLS/AED

 1. Naam (geboortenaam , evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Nationaliteit
 4. E-mailadres
 5. Handtekening

4.2.3. Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training & Advies (NIKTA)

Cursus Acute zorg, Bedrijfshulpverlening, Acute zorg bij alcohol en drugs, Acute zorg voor de kraamzorg

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Adres, postcode en woonplaats
 5. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 6. E-mailadres
 7. Handtekening

4.2.4. Centraal Bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Cursus voor code 95

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Geslacht
 5. Nationaliteit
 6. Burgerservicenummer
 7. Adres, postcode en woonplaats
 8. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 9. E-mailadres
 10. Handtekening 

4.2.5. Examenbureau LSSO

Opleiding Medisch Secretaresse I en II, cursus Anatomie, Fysiologie & Pathologie)

 1. Naam (geboortenaam , evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Geslacht
 5. Nationaliteit
 6. Adres, postcode en woonplaats
 7. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 8. E-mailadres

4.2.6. Nationale Handelsacademie (NHA)

Opleiding Verzorgende IG

 1. Naam (geboortenaam, evt. getrouwde naam en roepnaam/roepnamen)
 2. Geboortedatum
 3. Geboorteplaats
 4. Geslacht
 5. Nationaliteit
 6. Burgerservicenummer
 7. Pasfoto
 8. Adres, postcode en woonplaats
 9. Telefoonnummer (eventueel mobielnummer)
 10. E-mailadres
 11. Studentennummer
 12. Handtekening

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Zorgdidact V.O.F. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt en niet langer dan volgens de wet wordt voorgeschreven.

6. Rechten

Cursisten en zorgorganisaties hebben te allen tijde recht op:

 1. Inzage van eigen persoonsgegevens
 2. Rectificatie en aanvulling van eigen persoonsgegevens
 3. Verwijdering van eigen persoonsgegevens
 4. Vergetelheid van eigen persoonsgegevens
 5. Beperking van eigen persoonsgegevens
 6. Bezwaar maken tegen verwerking van eigen persoonsgegevens
 7. Overdracht van eigen persoonsgegevens aan de betreffende persoon zelf of aan een andere organisatie op eigen verzoek.
 8. Intrekking van toestemming voor verwerking persoonsgegevens 
 9. Indien de cursist hiervan gebruikt wilt maken, dient hij/zij contact op te nemen met de directie van Zorgdidact V.O.F. via bovenstaande contactgegevens.
 10. Recht op klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens
 11. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als deelnemer aan een cursus of klant van een product uit de webshop? Neem dan in ieder geval contact met ons op (zie punt 2 ‘contactgegevens’). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

7. Verstrekken van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens heeft een noodzakelijk karakter om uiteindelijk tot certificering of tot bestelling van een product uit onze webshop over te kunnen gaan. Zie punt 3 ‘Het doel of doelen voor verzameling persoonsgegevens’.

Een klacht melden

Zorgdidact wil toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede bij- en nascholingen verzorgen voor zorgverleners, mantelzorgers, ZZP’ers, medewerkers van (zorg)instellingen en particulieren. Wij streven ernaar om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het toch onverhoopt gebeuren dat de 'klant' niet tevreden is, dan vinden wij het belangrijk om van een klacht op de hoogte te zijn. Wij nemen iedere klacht serieus en hebben hiervoor een klachtenregeling.

1.    Klachtenregeling

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. De adresgegevens treft u aan onder punt 5. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief/e-mail:

- uw naam, adres en woonplaats

- de datum waarop u de klacht verstuurt

- een omschrijving van uw klacht

- eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

2.    Behandeling klacht

Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de te volgen procedure. Wij streven ernaar om de gehele procedure binnen 14 werkdagen af te ronden.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Indien nodig zullen wij (een) onafhankelijke externe deskundige(n) raadplegen.

Wanneer een klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden, wordt diegene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte gesteld met een indicatie van de tijdsduur van afhandeling.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

3.    Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van de klacht. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dit geval kan de klacht voorgelegd worden aan een (derde) onafhankelijke persoon, in dit geval de heer Jos Peeters.

Hij zal uw klacht onafhankelijk beoordelen en vervolgstappen nemen. De uitslag van dit onafhankelijk onderzoek is bindend voor Zorgdidact te Asten. Indien deze uitslag (financiële) consequenties heeft, zal Zorgdidact te Asten deze binnen 2 weken na uitspraak opvolgen.

4.    Beheer

Alle gegevens die te maken hadden met de behandeling en afhandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

5. Correspondentieadres

Uw klacht kunt u sturen naar:

P.M. van Bussel – Kusters

Ommelseweg 55

5721 WT Asten

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 06 57848354

 1. Naam(*)
  Ongeldige invoer
 2. E-mailadres(*)
  Ongeldige invoer
 3. Bericht(*)
  Ongeldige invoer

Uw betaling is mislukt, probeer het opnieuw.

Je betaling is nog in behandeling, wij hebben de status nog niet ontvangen. We zullen je informeren zodra er een update is!

Uw betaling is gelukt, bedankt! We zullen uw order zo spoedig mogelijk verwerken!

Neem contact met ons op!

Contactformulier
 1. Vul het formulier in of bel ons op:
  0493-383990
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer

Wij werken samen met